Bomen en veiligheid

 

In een stedelijke omgeving kunnen bomen soms een veiligheidsrisico inhouden en moeten we soms ingrijpen om de veiligheid te kunnen garanderen: verwijderen van dode takken,opkronen om doorrijhoogte te garanderen, verwijderen van zieke of risicovolle bomen etc.
Het bepalen of een boom al dan niet een veiligheidsrisico vormt doen we met een uniforme methode:

Visual Tree Assessment

Visual Tree Assesment (VTA of, in het Nederlands: Visuele Boomveiligheidscontrole) is een methode die werd ontwikkeld door Prof. Dr. Claus Mattheck, een Duitse professor die vooral bekend werd door zijn biomechanisch onderzoek aan bomen. Deze methode stelt ons in staat om interne gebreken bij bomen op te sporen aan de hand van uitwendige signalen. Volgens een vast stramien inventariseren en analyseren we deze signalen om uiteindelijk tot de juiste diagnose te komen. Bij twijfel kan er altijd verder onderzoek gedaan worden, zoals een tomografie of trekproef.

Kroonverankering

Naast vellen of snoeien om risico's te beperken, kunnen we in sommige gevallen ook een kroonverankering plaatsen. Sommige bomen met een dubbele top of een zware gesteltak kunnen gaan scheuren onder hun eigen gewicht. In dit geval kunnen we een dynamische kroonverankering plaatsen. Deze laat de boom nog vrij om in de wind te bewegen maar zal ook aangeven wanneer de tak op het punt staat te begeven. Bij lange gesteltakken van onder andere veterane bomen, kunnen we ondersteuningen of statische verankeringen plaatsen om de levensduur van de boom te verlengen.