Boombescherming op werven

 

Bij het bouwen van huizen en/of andere gebouwen wordt er dikwijls te weinig aandacht besteed aan het lot van de bomen op het perceel.
Er zijn verschillende, veel voorkomende, problemen die tot onherstelbare schade aan bomen kunnen leiden:

Ophogen van de grond
Veranderen van de watertafel (droogzuiging)
Bodemverontreiniging
Bodemverdichting (door zware machines, vrachtwagens, graafmachines, etc)
Wortelschade (afgravingen)
Schade aan stam en takken

Vaak is er door onvoorzichtigheid en een gebrek aan kennis al zoveel schade toegebracht dat deze niet meer te herstellen is. Het is dus belangrijk, als je je bomen op de werf wil behouden, dat er van bij het aanvangen van de werken, een boomverzorger betrokken wordt in het proces. Wij staan de bouwheer en architect bij van in de beginfase van het ontwerp t.e.m. de uitvoering van de werken met de nodige beschermingsmaatregelen voor de bomen.
Eén van de meest voorkomende problemen is bodemverdichting: aannemers met grote kranen en zware vrachtwagens drukken de grond zo hard aan dat het de wateropname bemoeilijkt of dat de wortels beschadigd worden. Vaak zijn de gevolgen hiervan pas later te zien als het kwaad reeds geschied is, waardoor alleen nog vellen als laatste optie overschiet. Wortelschade is veelal een eerste stap naar verlies van vitaliteit, ziekten en aantastingen.
Ook ophogen of zelfs simpelweg een hoop zand tegen een boom gooien kan fatale gevolgen hebben en is eigenlijk eenvoudig te vermijden.

Neem gerust contact met ons op om een goed behoudsplan op te stellen voor uw werf.